ฟรี การเปรียบเทียบ CRM ประเทศไทย

เปรียบเทียบ Free CRM กับระบบ CRM ชั้นนำ:
Feature Free CRM SalesForce Insightly ZohoCRM Copper Bitrix24 FreshSales PipeDrive
Price Free-$50 $25-300 $29-99 $12-100 $19-119 $39-199* $12-79 $15-59
Storage Unlimited 1GB 1GB 1GB 1GB 1GB 1GB 1GB
24/7 Support Yes No No Yes No No No No
Data Backup Yes No No Yes No No No No
API Yes No No Yes No No No No
Mobile Apps Yes No No Yes No No No No
Free Trial Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Pay Monthly Yes No No Yes No No No No
Campaigns Yes No No Yes No No No No
Google Sync Yes No No Yes Yes No No No
Facebook Sync Yes No No Yes No No No No
B2B & B2C Yes No No Yes No No No No
Quickbooks Yes No No Yes No No No No
Twitter Sync Yes No No Yes No No No No
Voice Call Yes No No Yes No Yes No No
SMS Text Yes No No Yes No No No No
EMail Yes No No Yes No No No No
Imports Yes No No Yes No No No No
Documents Yes No No Yes No No No No
Dashboards Yes No No Yes No No No No
Products Yes No No Yes No No No No
Forecasting Yes No No Yes No No No No
Statistics Yes No No Yes No No No No
2FA Yes No No Yes No No No No
Inventory Yes No No Yes No No No No
Multi-Currency Yes No No Yes No No No No
Role Based Yes No No Yes No No No No